“Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti”nə üzv qiymətləndirmə təşkilatların göstərdiyi xidmətlərin tövsiyyə edilən minimal qiymət cədvəli
S/s Qiymətləndirmə obyekti Şirkətin təklif etdiyi minimum xidmət haqqı, manat
1 Mənzil
100 kv.m-ə qədər 100
150 kv.m-ə qədər 120
200 kv.m-ə qədər 150
201 kv.m və daha artıq 200
2 Fərdi yaşayış və bağ evləri (torpaqla birlikdə
100 kv.m-ə qədər 120
250 kv.m-ə qədər 150
400 kv.m-ə qədər 200
401 kv.m və daha artıq 250
3 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları
3-5 mərtəbəli 1000
6-12 mərtəbəli 1500
13-18 mərtəbəli 2000
19 və daha artıq mərtəbəli 2500
4 Mənzilə və obyektə dəymiş zərər
100 kv.m-ə qədər 130
250 kv.m-ə qədər 150
400 kv.m-ə qədər 250
401 kv.m və daha artıq 300
5 Çoxmərtəbəli qeyri-yaşayış binaları
3-5 mərtəbəli 1000
6-12 mərtəbəli 1500
13-18 mərtəbəli 2000
19 və daha artıq mərtəbəli 2500
6 Kommersiya obyektləri
50 m2 qədər 150
100 m2 qədər 200
200 m2 qədər 300
500 m2 qədər 400
1000 m2 qədər 500
1000 m2-dan yuxarı 700
7 Tikililərin smeta dəyərinin hesablanması
200 m2 qədər 200
500 m2 qədər 350
1000 m2 qədər 500
1000 m2-dan yuxarı 750
8 Yanacaq doldurma məntəqələri 800
9 Qaraj 150
10 Torpaq sahəsi
Yaşayış sahəsi üçün (10 sota qədər) 130
Yaşayış sahəsi üçün (10 sotdan yuxarı hər sota görə) 150
Qeyri-yaşayış sahəsi üçün (0.5 ha-a qədər) 200
Qeyri-yaşayış sahəsi üçün (0.5 ha-dan 1.0 ha-a qədər ) 300
Qeyri-yaşayış sahəsi üçün (1 ha-da yuxarı hər ha-a görə) 10
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar
1 ha-a qədər 100
1.0 ha-dan yuxarı hər ha-a görə 5
13 Nəqliyyat vasitələri
Rusiya istehsalı-minik avtomobili 50
Xarici istehsal-sedan, minik 80
Xarici istehsal-universal minik 100
Yük ANV 120
Xüsusi təyinatlı ANV 150
Avtomobil qəzası nəticəsində dəymiş zərərin, təmir xərclərinin və qalıq dəyərinin hesablanması 80
Hava nəqliyatı 1500
Su nəqliyatı 1500
Dəmiryol nəqliyatı 1200
14 Sənaye avadanlığı (mürəkkəbliyindən və sayından asılı olaraq dəyişə bilər)
ümumi təyinatlı avadanlıqlar 150
xüsusi təyinatlı avadanlıqlar 250
mürəkkəb texnoloji axın xətləri 400
15 Qaldırıcı qurğular 350
16 İstehsal xətti 850
17 Müəssisənin qiymətləndirilməsi
Kiçik müəssisə 650
Orta müəssisə 1000
Böyük müəssisə 2000
Brend müəssisə 2500
18 Biznesin qiymətləndirilməsi 3000
19 Mebel
1 vahid üçün 40
hər əlavə vahid üçün 8
20 Ofis texnikası
1 vahid üçün 40
hər əvavə vahid üçün 8
21 Qurğular
Su çənləri və tutumlar 80
Yol (1 km) 200
Körpü 1000
Boru kəməri və kabel xıətti (1 km) 150
22 Tikinti (natamam)
Sahəsi 500 m2 qədər 300
Sahəsi 500-1000 m2 500
Sahəsi 1000-2000 m2 800
Sahəsi 2000 m2 yuxarı 1200
23 Qeyri- material aktivlər 1000
24 Mal qalıqları
1000 ədədə qədər 500
hər əlavə 100 ədədə görə 50
25 Çoxillik əkmələr
100 ədədə qədər 200
artıq hər 100 ədədə görə 100
26 1 illik əkmələr
10 ha-a qədər 200
Artıq hər 10 ha-a görə 100
27 İri və xırdabuynuzlu heyvanlar
İri buynuzlu
30 baş 250
31-60 baş 350
61-90 baş 450
90 və əlavə hər baş heyvana görə 15
Xırda buynuzlu
100 başa qədər 400
daha yuxarı hər başa görə 4
27 Əldən çıxmış mənfəət 250
Qeyd: Əlavə 1-də göstərilən tariflər Bakı şəhəri və yaxın ətraf ərazilərə şamil edilir. Regionlarda qiymətləndirmə üçün ezam olunan mütəxəssislərin yol nəqliyyat xərcləri məsafədən asılı olaraq aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq (əsas xidmət haqqına əlavə edilərək) dəyişir.
S/s Zonalar Əlavə xərclər, azn
1 Bakı şəhərindən 40 km.m dən 150 kv.m məsafədə 25 manata qədər
2 Bakı şəhərindən 150 km.m dən 300 kv.m məsafədə 25-40
3 Bakı şəhərindən 300 km.m dən 500 kv.m məsafədə 40-55