“Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti”nə üzv qiymətləndirmə təşkilatların göstərdiyi xidmətlərin tövsiyyə edilən minimal qiymət cədvəli
S/s Qiymətləndirmə obyekti Şirkətin təklif etdiyi minimum xidmət haqqı, manat
1 Mənzil  
  100 kv.m-ə qədər 100
  150 kv.m-ə qədər 120
  200 kv.m-ə qədər 150
  201 kv.m və daha artıq 200
2 Fərdi yaşayış və bağ evləri (torpaqla birlikdə  
  100 kv.m-ə qədər 120
  250 kv.m-ə qədər 150
  400 kv.m-ə qədər 200
  401 kv.m və daha artıq 250
3 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları  
  3-5 mərtəbəli 1000
  6-12 mərtəbəli 1500
  13-18 mərtəbəli 2000
  19 və daha artıq mərtəbəli 2500
4 Mənzilə və obyektə dəymiş zərər  
  100 kv.m-ə qədər 130
  250 kv.m-ə qədər 150
  400 kv.m-ə qədər 250
  401 kv.m və daha artıq 300
5 Çoxmərtəbəli qeyri-yaşayış binaları  
  3-5 mərtəbəli 1000
  6-12 mərtəbəli 1500
  13-18 mərtəbəli 2000
  19 və daha artıq mərtəbəli 2500
6 Kommersiya obyektləri  
  50 m2 qədər 150
  100 m2 qədər 200
  200 m2 qədər 300
  500 m2 qədər 400
  1000 m2 qədər 500
  1000 m2-dan yuxarı 700
7 Tikililərin smeta dəyərinin hesablanması  
  200 m2 qədər 200
  500 m2 qədər 350
  1000 m2 qədər 500
  1000 m2-dan yuxarı 750
8 Yanacaq doldurma məntəqələri 800
9 Qaraj 150
10 Torpaq sahəsi  
  Yaşayış sahəsi üçün (10 sota qədər) 130
  Yaşayış sahəsi üçün (10 sotdan yuxarı hər sota görə) 150
  Qeyri-yaşayış sahəsi üçün (0.5 ha-a qədər) 200
  Qeyri-yaşayış sahəsi üçün (0.5 ha-dan 1.0 ha-a qədər ) 300
  Qeyri-yaşayış sahəsi üçün (1 ha-da yuxarı hər ha-a görə) 10
  Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar  
  1 ha-a qədər 100
  1.0 ha-dan yuxarı hər ha-a görə 5
13 Nəqliyyat vasitələri  
  Rusiya istehsalı-minik avtomobili 50
  Xarici istehsal-sedan, minik 80
  Xarici istehsal-universal minik 100
  Yük ANV 120
  Xüsusi təyinatlı ANV 150
  Avtomobil qəzası nəticəsində dəymiş zərərin, təmir xərclərinin və qalıq dəyərinin hesablanması 80
  Hava nəqliyatı 1500
  Su nəqliyatı 1500
  Dəmiryol nəqliyatı 1200
14 Sənaye avadanlığı (mürəkkəbliyindən və sayından asılı olaraq dəyişə bilər)  
  ümumi təyinatlı avadanlıqlar 150
  xüsusi təyinatlı avadanlıqlar 250
  mürəkkəb texnoloji axın xətləri 400
15 Qaldırıcı qurğular 350
16 İstehsal xətti 850
17 Müəssisənin qiymətləndirilməsi  
  Kiçik müəssisə 650
  Orta müəssisə 1000
  Böyük müəssisə 2000
  Brend müəssisə 2500
18 Biznesin qiymətləndirilməsi 3000
19 Mebel  
  1 vahid üçün 40
  hər əlavə vahid üçün 8
20 Ofis texnikası  
  1 vahid üçün 40
  hər əvavə vahid üçün 8
21 Qurğular  
  Su çənləri və tutumlar 80
  Yol (1 km) 200
  Körpü 1000
  Boru kəməri və kabel xıətti (1 km) 150
22 Tikinti (natamam)  
  Sahəsi 500 m2 qədər 300
  Sahəsi 500-1000 m2 500
  Sahəsi 1000-2000 m2 800
  Sahəsi 2000 m2 yuxarı 1200
23 Qeyri- material aktivlər 1000
24 Mal qalıqları  
  1000 ədədə qədər 500
  hər əlavə 100 ədədə görə 50
25 Çoxillik əkmələr  
  100 ədədə qədər 200
  artıq hər 100 ədədə görə 100
26 1 illik əkmələr  
  10 ha-a qədər 200
  Artıq hər 10 ha-a görə 100
27 İri və xırdabuynuzlu heyvanlar  
  İri buynuzlu  
  30 baş 250
  31-60 baş 350
  61-90 baş 450
  90 və əlavə hər baş heyvana görə 15
  Xırda buynuzlu  
  100 başa qədər 400
  daha yuxarı hər başa görə 4
27 Əldən çıxmış mənfəət 250
     
Qeyd: Əlavə 1-də göstərilən tariflər Bakı şəhəri və yaxın ətraf ərazilərə şamil edilir. Regionlarda qiymətləndirmə üçün ezam olunan mütəxəssislərin yol nəqliyyat xərcləri məsafədən asılı olaraq aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq (əsas xidmət haqqına əlavə edilərək) dəyişir.
S/s Zonalar Əlavə xərclər, azn
1 Bakı şəhərindən 40 km.m dən 150 kv.m məsafədə 25 manata qədər
2 Bakı şəhərindən 150 km.m dən 300 kv.m məsafədə 25-40
3 Bakı şəhərindən 300 km.m dən 500 kv.m məsafədə 40-55