S/s Mövzu Tarix Təşkilatçı
1 Yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi 25 fevral – 11 mart 2019 AQC
2 Torpaq sahələrinin və natamam tikililərin diymətləndirilməsi 01 aprel – 12 aprel 2019 AQC
3 Qurğu, maşın və mexanizmlərin qiymətləndirilməsi 06 may – 16 may 2019 AQC
4 Avtonəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi 17 iyun – 28 iyun 2019 AQC
5 Qeyri-yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi 15 iyul – 26 iyul 2019 AQC
6 Qeyri-maddi aktivlərin, hüququn, lisenziyalardan istifadə etmək hüququna görə ödəniş haqqının (royalti) və ziyanın qiymətləndirilməsi 09 sentyabr – 20 sentyabr 2019 AQC
7 Biznesin qiymətləndirilməsi 21 oktyabr – 01 noyabr 2019 AQC
8 Qızıl-ziynət, əntiq əşyalarının və abidələrin qiymətləndirilməsi 11 noyabr – 22 noyabr 2019 AQC

 

Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti

İdarə heyətin sədri:                                                N.İbrahimov